DAVID SULLIVAN

LIEUTENANT LODD

NOVEMBER 27, 1978